List/Grid

Tag Archives: 48/2009/NĐ-CP

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.