List/Grid

Tag Archives: 37/2009/QĐ-TTg

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30/03/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram.