List/Grid

Tag Archives: 34/2005/QH11

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 26/04/2010 hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng tương đương sinh học trong đăng ký thuốc.

Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/01/2010 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.

Luật dược số 34/2005/QH11

Luật dược số 34/2005/QH11

Luật dược số 34/2005/QH 11 quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc; thử thuốc trên lâm sàng; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ; tiêu chuẩn chất lượng thuốc và kiểm nghiệm thuốc.