List/Grid

Tag Archives: 22/1997/NĐ-CP

Nghị định số 22/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 22/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 22/1997/NĐ-CP ngày 17/03/1997 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế