List/Grid

Tag Archives: 05/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.