Dịch vụ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 

1. Tư vấn pháp lý:

Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Tư vấn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Tư vấn hồ sơ tài liệu xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;

2. Đại diện theo ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền cho quý khách hàng hoàn tất các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như:

Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cho khách hàng;

Đại diện cho khách hàng nộp Hồ sơ Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội;

Luật Gia Phạm đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan:

Hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng trong thời gian 2 năm sau khi thực hiện dịch vụ này: (Đây là phần chính trong các gói dịch vụ của Luật Gia Phạm)

Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người lao động (qua điện thoại, email)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi.

Tags: , , ,

Comments are closed.