Dịch vụ phản đối Đơn Sở hữu Công nghiệp

Luật Gia Phạm đại diện cho Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành để thực thi quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

law_scale_backgroundKể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Việc phản đối đơn sẽ hạn chế được các hành vi sử dụng sản phẩm/dịch vụ trùng/tương tự với các sản phẩm/dịch vụ  đã được bảo hộ theo các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc có ngày nộp đơn sau ngày nộp đơn của Quý khách hàng. Việc phản đổi đơn làm tăng tính khách quan, rõ ràng đối với công tác thẩm định nội dung của Cục Sở hữu trí tuệ. Điều này, giúp Quý khách hàng chủ động bảo vệ Quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Tài liệu cần thiết

– Giấy Uỷ quyền (Theo mẫu của Luật Gia Phạm);
– Công văn yêu cầu phản đối đơn
– Bản sao đơn đăng ký  hoặc bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích,..
– Các tài liệu khác liên quan đến việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp : Các tài liệu quảng cáo, các tài liệu chứng minh doanh thu, các bằng khen, giải thưởng đạt được,…

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.