Dịch vụ đất đai đối với doanh nghiệp

Luật Gia Phạm sẽ hỗ trợ Quý khách trong các vấn đề sau:

Lập dự án xin cấp đất, thuê đất phục vụ sản xuất kinh doanh;

Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư dự án;

Tư vấn mua bán, chuyển nhượng Dự án có gắn với quyền sử dụng đất;

Tư vấn thành lập Sàn giao dịch bất động sản;

Tư vấn Hợp đồng Thuê, Mua, Ủy quyền đối với Nhà – Đất của Doanh nghiệp;

Đại diện đàm phán Bồi thường – Giải phóng mặt bằng theo Dự án;

Các dịch vụ khác theo yêu cầu của Quý khách.

Vui lòng liên hệ với Công ty Luật TNHH Gia Phạm để được hỗ trợ trực tiếp.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.