Click để đăng ký nhãn hiệu miễn phí

Mỗi doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ một đơn đăng ký nhãn hiệu với một nhóm sản phẩm. Việc hỗ trợ bao gồm chi phí tư vấn, phân nhóm, chuẩn bị đơn, nộp đơn và theo dõi đơn. Khách hàng chỉ phải chi trả phí theo quy định của Nhà nước và các phí khác liên quan đến việc chuyển phát tài liệu.

Tại Việt Nam, việc bảo hộ nhãn hiệu chỉ được thông qua việc đăng ký. Các đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc thông qua các Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.  

Luật Gia Phạm là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được Nhà nước cho phép và Cục Sở hữu trí tuệ thừa nhận có chức năng và họat động tư vấn, đại diện thay mặt theo ủy quyền cho các chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa xin xác lập độc quyền nhãn hiệu trước cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

Để tham dự chương trình, vui lòng click vào đây và điền đầy đủ thông tin theo mẫu.

Các bài báo viết về chương trình:

 1. Báo Lao động
 2. Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp
 3. Báo Dân Trí Điện Tử
 4. Báo An Ninh Thủ Đô
 5. Đài Tiếng Nói Việt Nam
 6. Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM
 7. Báo Tiền Phong
 8. Báo Tuổi trẻ

 

 

Các nhãn hiệu đã triển khai:

 1. Nhãn hiệu TODAY- Công ty TNHH Ngày Hôm Nay
 2. Nhãn hiệu PayDonate – Công ty Cổ phần Cộng Đồng Việt
 3. Nhãn hiệu FASTER – Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Việt Hà
 4. Nhãn hiệu KCC – Công ty Cổ phần Quốc tế MBA
 5. Nhãn hiệu PL – Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL
 6. Nhãn hiệu SẤM TRẠNG TÚC CẦU – Công ty cổ phần công nghệ và Dịch vụ Bóng Đá Số
 7. Nhãn hiệu ESPECEN – DNTN Trần Mỹ Anh
 8. Nhãn hiệu Hoacuoi.vn – Công ty Cổ Phần Thương mại, Quảng cáo, Truyền thông Chuyên Nghiệp Hoa Cỏ May
 9. Nhãn hiệu Hello – Công ty Cổ phần Vesbo Việt Nam
 10. Nhãn hiệu Digi4u  –  Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Gia Hưng
 11. Nhãn hiệu hình chiếc quạt – Công ty TNHH KOMASU Việt Nam
 12. Nhãn hiệu GRUPPO – Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Song Trân
 13. Nhãn hiệu IDTECH, hình – Công ty TNHH Tin học công nghệ Kỹ thuật số
 14. Nhãn hiệu D&D – Công ty TNHH Giáy dép Danh Dự

Các nhãn hiệu chuẩn bị triển khai

 1. Nhãn hiệu WILSON  –  Công ty TNHH Hùng Gia
 2. Nhãn hiệu DAKCOM  –  Công ty Cổ Phần Danh Kiệt
 3. Nhãn hiệu HB – Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Huy Bảo
 4. Nhãn hiệu Original- Pro Creatation – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyên Đạt
 5. Nhãn hiệu TV THIEN AVU – Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và xây dựng Thiên An Vũ
 6. Nhãn hiệu LASON – Mr Phạm Tiến Dũng
 7. Nhãn hiệu Muaban.net – Công ty Cổ phần Mua Bán
 8. Nhãn hiệu BMS-PCFs – Công ty cổ phần công nghệ NGN
 9. Nhãn hiệu VINARICE – Công ty cổ phần thiết bị công nghệ và tự động hóa Việt Nam
 10. Nhãn hiệu PS college – Trường Cao đẳng Quốc tế Cetana PSB Intellis
 11. Nhãn hiệu Alo – Công ty TNHH Viễn thông My Alô
 12. Nhãn hiệu Sứ long phương – Công ty TNHH Long Phương

 

   

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.