List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Nghị định số 103/2008/NĐ  – CP, của Chính phủ, ngày 16/09/2008

Nghị định số 103/2008/NĐ – CP, của Chính phủ, ngày 16/09/2008

Nghị định của Chính phủ số 103/2008/NĐ  – CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/09/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/09/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/09/2008 của Bộ Y Tế ban hành hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ y tế quản lý.

Quyết định số 77/2008/QĐ/BTC ngày 15/09/2008

Quyết định số 77/2008/QĐ/BTC ngày 15/09/2008

Quyết định số 77/2008/QĐ/BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo,  bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008 của Bộ Công An quy định quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng cảnh sát bảo vệ… Read more »

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg  ngày 29/8/2008

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”  ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2008

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2008

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo nghị định số 83/2008/nđ-cp ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ

Thông tư số 90/2008/TT-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 28/08/2008

Thông tư số 90/2008/TT-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 28/08/2008

Thông tư số 90/2008/TT-BNN do Bộ Nông Nghiệp ban hành ngày 28/8/2008 hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu.

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27/8/2008

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27/8/2008

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 nă 2008 về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2008 về điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y Tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách Xã hội.