List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009

Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009

Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009

Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009

Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng ban hành ngày 18/01/2010 hướng dẫn thực hiện nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.

Thông tư 02/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 12/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 12/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 12/01/2010 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2009 đã hết hiệu lực pháp luật.

Thông tư 01/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 12/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 12/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 12/01/2010 ban hành quy trình kiểm tra kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt.

Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày  08/01/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08/01/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày  08/01/2010 do Ủy ban dân tộc, Bộ tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 27/08/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở những vùng khó khăn
Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 do Bộ KH &ĐT ban hành quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.

Công văn 2544/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về quản lý sử dụng nhà chung cư

Công văn 2544/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về quản lý sử dụng nhà chung cư

Công văn 2544/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 19/11/2009, về việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư.