List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010

Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010

Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài Chính ban hành quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

Thông tư số 164/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010

Thông tư số 164/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010

Thông tư số 164/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối tàu thuỷ có trọng tải lớn cập cái mép-thị vải.

Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTG ngày 28/7/2010 của thủ tướng chính phủ.

Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010

Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010

Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 hướng dẫn sưả đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của bộ tài chính và ban thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các cuộc vận động quyên góp do uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động.