List/Grid

Hành chính Subscribe to Hành chính

Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011

Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011

Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia.

Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ

Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ

Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ ban hành về việc bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001.

Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ

Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ

Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011

Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011

Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ tài chính – Bộ khoa học và Công nghệ quy định hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011 của Bộ công An – Bộ khoa học và Công nghệ quy định việc phối hợp thực hiện quyết định số 20/2009/QĐ-TTG ngày 10/02/2009 của thủ tướng chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát nhân dân.

Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011

Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011

Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011

Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011

Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Thông tư số 08/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 08/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 08/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản.