List/Grid

Sở hữu trí tuệ Subscribe to Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. 1. Cơ… Read more »

Dịch vụ Tra cứu đối tượng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ Tra cứu đối tượng sở hữu công nghiệp

Việc tra cứu sẽ cho Người nộp đơn biết trước khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hoặc sáng chế…, hạn chế rủi ro trong trường hợp các đối tượng này bị từ chối bảo hộ do không đáp ứng các điều kiện bảo hộ, hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các đối chứng. Nếu bị từ chối bảo hộ, không những Người nộp đơn phải mất một khoảng thời gian từ 15-18 tháng để nhận quyết định từ chối bảo hộ từ cơ quan nhà nước mà còn có thể mất một nguồn kinh phí khổng lồ vào chi phí đăng ký, quảng cáo, truyền thông, in ấn, đầu tư dây chuyển sản xuất…