Tư vấn về pháp luật lao động

Nội dung dịch vụ
1.    Tư vấn về Hợp đồng lao động
–    Tư vấn về độ tuổi giao kết Hợp đồng lao động;
–    Tư vấn về các hình thức Hợp đồng lao động;
–    Tư vấn về nội dung Hợp đồng lao động;
–    Tư vấn về thử việc;
–    Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật;
–    Tư vấn về tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao độngl
–    Tư vấn về chấm dứt Hợp đồng lao động;
–    Tư vấn về Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động;
–    Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật;
2.    Tư vấn về Tiền lương
–    Tư vấn về hình thức trả lương;
–    Tư vấn về trả lương trong trường hợp ngừng việc;
–    Tư vấn về chế độ phụ cấp lương, thưởng, chế độ nâng lương cho người lao động;
–    Tư vấn về tạm ứng lương cho người lao động.
3.    Tư vấn về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
–    Tư vấn về thời giờ làm việc tiêu chuẩn áp dụng đối với từng công việc cụ thể;
–    Tư vấn về thời giờ nghỉ ngơi: nghỉ lễ, nghỉ hàng năm;
–    Tư vần về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;
4.    Tư vấn về Kỷ luật lao động và bồi thường vật chất
–    Tư vấn về các hình thức kỷ luật lao động;
–    Tư vấn về thủ tục tiến hành kỷ luật lao động;
–    Tư vấn về Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại;
5.    Tư vấn về An toàn lao động, vệ sinh lao động
–    Tư vấn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
–    Tư vấn về các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
–    Tư vấn về trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
–    Tư vấn thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Luật Gia Phạm sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của Quý Khách hàng một cách “Đúng đắn, kịp thời, khách quan” nhất.
Liên hệ với chúng tôi khi Quý Khách hàng có bất kỳ yêu cầu gì liên quan.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.