Tư vấn nội quy, quy chế doanh nghiệp

 

1. Các nội dung dịch vụ:

– Luật Gia Phạm chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề về nội quy lao động như: biểu thời giờ lao động, phạm vi làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các hình thức xử lý vi phạm lao động……..
– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quy chế nội bộ doanh nghiệp như: chế độ phối hợp giữa các phòng ban, cách thức ra quyết định, nguyên tắc sử dụng nguồn nhân lực, các quy định về sử dụng tài sản của công ty……..
– Luật Gia Phạm nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo nội quy lao động và quy chế nội bộ của công ty.
– Soạn thảo, chuẩn hóa nội quy lao động, quy chế nội bộ cho doanh nghiệp
– Tư vấn thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước cùng các văn bản kèm theo.
– Tư vấn thủ tục ban hành quy chế nội bộ doanh nghiệp

2. Biểu phí luật sư;

Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

3. Thời gian thực hiện công việc

Tủy thuộc vào tính chất của công việc mà quý khách yêu cầu, chúng tôi sẽ lên kế hoạch thời gian cụ thể dựa trên sự thống nhất của hai bên.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.