Tiêu chuẩn chất lượng: “Đúng đắn, kịp thời, khách quan”.

Trong quá trình hoạt động, Luật Gia Phạm đã tự xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng nội bộ cho các lĩnh vực và gói sản phẩm dịch vụ mình cung cấp. Chất lượng dịch vụ áp dụng theo bộ tiêu chuẩn nội bộ này đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá cao.

“Đúng đắn, kịp thời, khách quan”.

Dịch vụ tư vấn phải thực sự đem lại hiệu quả cho khách hàng, đồng thời đáp ứng được tính chính xác kịp thời, độc lập với giá cạnh tranh hợp lý. Tại Luật Gia Phạm, Nội dung tư vấn phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

Đúng đắn: Một nhà tư vấn chuyên nghiệp khi tư vấn cho khách hàng trước hết phải hiểu khách hàng của mình muốn gì để đưa ra những lời tư vấn chính xác. Thực tế chỉ ra rằng, khách hàng tìm đến nhà tư vấn khi họ cảm thấy lúng túng trước một tình huống hoặc có những hiểu biết chưa rõ ràng, chưa chắc chắn về một vấn đề nào đó. Nghĩa vụ của nhà tư vấn chuyên nghiệp là giúp khách hàng của mình tiếp cận đến chân lý của vấn đề. Tuy nhiên hoạt động tư vấn chỉ được coi là chính xác khi tính đúng đắn của lời tư vấn đó phải phù hợp với ý muốn, yêu cầu và hoàn cảnh thực tế của khách hàng.

Kịp thời: Nhà tư vấn có thể đem đến cho khách hàng của mình những ý kiến tư vấn rất đúng đắn và chính xác, nhưng sẽ là vô nghĩa đối với khách hàng nếu những lời tư vấn đó không kịp thời. Một nhà tư vấn chuyên nghiệp cần phải hiểu rằng khách hàng của mình có thể sẽ bị mất các cơ hội trong kinh doanh nếu không nhận được những lời tư vấn từ phía nhà tư vấn đúng lúc.

Khách quan: Hoạt động tư vấn là một hoạt động độc lập, khách quan cho dù nó phát sinh trên cơ sở yêu cầu, đề nghị của khách hàng. Trong nhiều trường hợp, yêu cầu, đề nghị của khách hàng có thể không đúng đắn vì nhiều nguyên nhân như: hạn chế về mặt hiểu biết pháp luật, chính sách, xã hội…Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong mọi trường hợp phải đưa ra những lời tư vấn hoàn toàn vô tư, độc lập trên cơ sở phân tích đặc điểm tình huống mà khách hàng mắc phải, những quy định của pháp luật điều chỉnh vấn đề liên quan để mục đích cuối cùng là đảm bảo quyền lợi của khách hàng một cách hợp pháp.

Là một trong rất nhiều doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thị trường, Công ty Luật Gia Phạm là một trong số ít các doanh nghiệp có chất lượng phục vụ hàng đầu. Công ty chúng tôi luôn củng cố và tăng cường năng lực chuyên môn và thiết bị cho văn phòng để có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Comments are closed.