Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quốc tế

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

Thông tư số 22/2009/TT-BTC.

Nghị đinh thư/thỏa ước Madrid (Madrid)

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ, Văn phòng quốc tế
3. Hình thức đăng ký
Hiện nay, để đăng ký nhãn hiệu quốc tế, Quý Công ty có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
Đăng ký nhãn hiệu theo đơn quốc gia
Đăng ký nhãn hiệu theo Đơn quốc gia là việc Quý Công ty trực tiếp nộp đơn tại từng quốc gia dự định đăng ký cho nhãn hiệu.
Trong trường hợp Quý Công ty đăng ký từ 3 nước trở xuống thì nên lựa chọn hình thức này để tiết kiệm chi phí.
Đăng ký nhãn hiệu thông qua hình thức nộp đơn quốc tế
Trong trường hợp Quý Công ty đăng ký tại nhiều quốc gia thì có thể lựa chọn nộp đơn quốc tế theo các hình thức sau:
Đăng ký theo hệ thống Madrid:
Nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Cục Sở hữu trí tuệ chuyển đơn cho văn phòng quốc tế
Đơn chuyển vào giai đoạn thẩm định nội dung ở từng quốc gia
Đăng ký nhãn hiệu theo OHIM – Khối thị trường chung Châu Âu.
Văn bằng bảo hộ của OHIM có hiệu lực đồng thời tại toàn bộ 27 nước thành viên là các nước thuộc cộng đồng chung Châu âu.
Đơn sẽ được xét nghiệm  tại tất cả các nước thành viên, có nghĩa là đơn sẽ được bảo hộ tại tất cả 27 nước này hoặc bị từ chối bảo hộ tại cả 27 nước. Trong trường hợp bị từ chối, nếu muốn nhãn hiệu được bảo hộ tại các nước còn lại, Quý Công ty sẽ phải chuyển đơn thành đơn quốc gia (vẫn được giữ nguyên ngày ưu tiên và mất thêm chi phí).
4. Thông tin cung cấp
Để chúng tôi có thể tư vấn về hình thức đăng ký và báo phí cụ thể, Quý Công ty vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau:
Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký;
Danh mục ngành nghề dự kiến đăng ký cho nhãn hiệu;
Danh mục các quốc gia dự kiến đăng ký cho nhãn hiệu.
Vui lòng liên hệ với Luật Gia Phạm để được tư vấn trực tiếp.

 

Tags: 

Comments are closed.