List/Grid

Tag Archives: xe máy chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân.

Thông tư 16/2009/TT- BCA ngày  31/03/2009

Thông tư 16/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009

Thông tư 16/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009 quy định về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân.