List/Grid

Tag Archives: xe gắn máy

Thông tư 08/2009/TT- BGTVT ngày 23/06/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGTVT ngày 23/06/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGTVT ngày 23/06/2009 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Bến Tre banh hành quy định quản lý, hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo nhỏ vận chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.