List/Grid

Tag Archives: xe cơ giới

Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Nghị định số 103/2008/NĐ  – CP, của Chính phủ, ngày 16/09/2008

Nghị định số 103/2008/NĐ – CP, của Chính phủ, ngày 16/09/2008

Nghị định của Chính phủ số 103/2008/NĐ  – CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.