List/Grid

Tag Archives: xây dựng nội quy lao động

Tư vấn nội quy, quy chế doanh nghiệp

Tư vấn nội quy, quy chế doanh nghiệp

Việc xây dựng các quy chế, nội quy là điều cần thiết với các doanh nghiệp. Đối với người lao động nội quy lao động giúp cho họ hiều các quy định của công ty trong công việc và tuân theo các quy định đó. Đối với các mối quan hệ trong công ty, quy chế nội bộ là căn cứ để thiết lập, điều hòa và giải quyết các mối quan hệ đó. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Luật Gia Phạm cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc soạn thảo, xây dựng nội quy lao động, quy chế nội bộ của công ty.