List/Grid

Tag Archives: xây dựng công trình

Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 20 tháng 10 năm 2008 Ban hành quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.