List/Grid

Tag Archives: xăng nhóm 2710

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.