List/Grid

Tag Archives: xác nhận

Thông tư 42/2009/TT- BNNPTNT ngày  10/07/2009

Thông tư 42/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/07/2009

Thông tư 42/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/07/2009 quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường