List/Grid

Tag Archives: xác nhận cha cho con

Xác nhận cha cho con

Xác nhận cha cho con

Căn cứ Nghị định 158/2005/NĐ-CP về quản lý hộ tịch, trường hợp xác nhận cha cho con được thực hiện như sau: