List/Grid

Tag Archives: xã Ya Ly

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xà Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập xà Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum