List/Grid

Tag Archives: xã thuộc huyện Đông Hải

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 01/08/2009

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 01/08/2009

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2008. Quy định việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu