List/Grid

Tag Archives: xã Lương Nghĩa

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

 Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viên để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viên A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.