List/Grid

Tag Archives: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010

Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010

 Nghị định 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản