List/Grid

Tag Archives: xử lý tiền giả

Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN ngày 10/10/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN ngày 10/10/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN Của Ngân hàng Nhà nước ngày 10 tháng 10 năm 2008 Ban hành quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.