List/Grid

Tag Archives: vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006

Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006

Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp, hình thức, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.