List/Grid

Tag Archives: vi phạm dầu khí

Nghị định số 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006

Nghị định số 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006

Nghị định số 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí.