List/Grid

Tag Archives: viễn thông

Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/04/2011

Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/04/2011

Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/04/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010 của Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành qui định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009 do Chính Phủ ban hành Nghị định Bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008 của Chính phủ quy định về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT do Chính Phủ ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT do Chính Phủ ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.

Nghị định của Chính Phủ số 75/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 75/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 75/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 về tổ chức và hoạt động của thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Nghị định của Chính phủ số 24/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về tần số vô tuyến điện