List/Grid

Tag Archives: vay vốn bằng vàng

Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010

Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010

Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng.