List/Grid

Tag Archives: Văn Tuất Thu

Quyết định 870/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 870/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 870/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008 về việc bổ nhiệm ông Văn Tất Thu giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.