List/Grid

Tag Archives: v

Dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo Hợp đồng

Dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo Hợp đồng

Luật Gia Phạm với hơn 10 năm trong lĩnh vực Tư vấn Luật sẽ tư vấn và đưa ra những giải pháp, soạn thảo Hợp đồng để bảo vệ quyền… Read more »

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/09/2010

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/09/2010

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT do liên bộ Lao động thương binh xã hội và Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành ngày 11/09/2010 về việc sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/11/2006 và thay thế thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/04/2007 của Liên bộ Lao động – Thương binh và xã hội – Bộ tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.