List/Grid

Tag Archives: vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 22/09/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 22/09/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT ngày 22/09/2008 do bộ công thương ban hành mẫu giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy phép và giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương

Nghị định của Chính Phủ số 13/2003/NĐ-CP ngày  19/02/2003

Nghị định của Chính Phủ số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003

Nghị định của Chính Phủ số 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005

Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005

Nghị định của Chính phủ số 64/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp.