List/Grid

Tag Archives: uyện Sơn Động

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008 do Chính Phủ ban hành việc giải thể thị trấn nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang