List/Grid

Tag Archives: truyền hình trực tuyến trên internet

Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 – 2010.