List/Grid

Tag Archives: trang bị đăng ký và quản lý vũ khí

Thông tư số 99/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 99/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 99/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định về trang bị, đăng ký và quản lý vũ khí, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ.