List/Grid

Tag Archives: trách nhiệm vật chất

Tư vấn về pháp luật lao động

Tư vấn về pháp luật lao động

Luật Gia Phạm là một hãng luật chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật lao động và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động.

Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006

Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006

Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.