List/Grid

Tag Archives: trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp

Thông tư 31/2009/TT- BCA ngày 25/05/2009

Thông tư 31/2009/TT- BCA ngày 25/05/2009

Thông tư 31/2009/TT- BCA ngày 25/05/2009 quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồiđăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.