List/Grid

Tag Archives: Trần Văn Thời

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999 của Chính phủ quy định Thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau