List/Grid

Tag Archives: trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.