List/Grid

Tag Archives: trước bạ ô tô dưới 10 chỗ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang