List/Grid

Tag Archives: tiêu thụ rau

Thông tư 59/2009/TT- BNNPTNT ngày  09/09/2009

Thông tư 59/2009/TT- BNNPTNT ngày 09/09/2009

Thông tư 59/2009/TT- BNNPTNT ngày 09/09/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 107/2008/QĐ-TTG ngày 30/7/2008 cảu Thủ Tướng Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015.