List/Grid

Tag Archives: thuyền viên

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 09 năm 2008 ban hành quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2004 quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa. 
Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.