List/Grid

Tag Archives: thu hồi đăng ký

Thông tư 24/2009/TT- BGTVT ngày 15/10/2009

Thông tư 24/2009/TT- BGTVT ngày 15/10/2009

Thông tư 24/2009/TT- BGTVT ngày 15/10/2009 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

Thông tư 12/2009/TT- BCA ngày  31/03/2009

Thông tư 12/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009

Thông tư 12/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009 quy định về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân.

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày  11/03/2009

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày 11/03/2009

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày 11/03/2009 quy định việc cấp,thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.