List/Grid

Tag Archives: thuốc sát trùng

Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh.